-->
Domov / Trubarjev čas / Časovni mejniki SLO ENG
Trubarjevo leto
O Trubarju
Trubarjev čas
Koledar dogodkov
Novice
Publikacija
Povezave
Zanimivosti
16. stoletje - Kratka predstavitev

Čas od konca 15. do konca 16. stoletja je na Slovenskem čas velikih kmečkih uporov, obrambe pred Turki, nastanka novih mest, čas humanizma in protestantske reformacije. Vendar je bila to obdobje za Slovence izjemnega pomena, saj nam je prineslo prvo slovensko tiskano knjigo leta 1550 in leta 1584 slovenski prevod biblije.


Obširnejše besedilo o tem obdobju si lahko preberete v besedilu Kmečki upori, humanizem in reformacija


Časovna preglednica pomembnejših dogodkov tega časa (na Slovenskem):


1490           
najdba živega srebra v Idriji;

1493
Maksimilijan I. Habsburški postane cesar;

1513
najhujši dokumentirani potres v Sloveniji, ki spodbudi arhitekturno dejavnost;

1512
filozof Matija Hvala objavi svoje glavno delo Commentarii in parvulum philosophiae naturalis;

1523
Paracelzij (Paracelsus) obišče Idrijo (uporaba živega srebra kot zdravila


ok. 1530
prva »industrijska podjetja« v Ljubljani (steklarna, bakrarna);

1549
Žiga Herberstein, potopis iz Rusije;

1550
Primož Trubar,  prvi slovenski knjigi;

1575–1581
prva tiskarna na Slovenskem;

1587
jezuiti prevzamejo šolstvo;

1589
izgon protestantskih učiteljev in pridigarjev.

 

 


Nekateri pomembnejši dogodki in znane osebnosti tega časa (Evropa, svet):


1524-1525
kmečki upori v Nemčiji;

1517
Martin Luter (1483-1546) obesi 95 tez, začetek reformacije;

Turki grozijo Madžarski, Avstriji, Italiji;

1519–1556
Karel V. Habsburški je rimsko-nemški cesar;

Michelangelo Buonarroti (1475–1564);

Amerigo Vespucci  (1451/54 –1512): odkritje Južne Amerike (1492–1502);

V Angliji vlada v času od 1509­ do 1547 Henrik VIII; 1527 – pride do razkola s katoliško cerkvijo;

v Rusiji vlada Ivan Grozni (1530–1584) ;

1541
Jan Kalvin (1509–1564) prinese v Švico reformacijo – njegovo pisanje vzpostavi rigorozno kalvinistično vejo protestantizma;

1545
koncil, 1. velika konferenca o reformi cerkve v času vladanja papeža Pavla III, ki je vladal v času od 1534-1549;

Rabelais (1483-1553) napiše satiri Gargantua in Pantagruel;

1543
Nikolaj Kopernik (1473-1543) objavi teorijo o sončnem sistemu, kar pomeni začetek moderne astronomije;

1555:
vojna luterancev proti katoliškim princem v Nemčiji;

1558–1603
v Angliji vlada kraljica Elizabeta I;

1562–1598
v času Henrika IV. poteka v Franciji preganjanje protestantov, kar vodi v verske vojne;

William Shakespeare (1564-1616);

Johannes Kepler (1571-1630), nemški astrolog, astronom in matematik;

1575
z Amerike prinesejo v Evropo krompir, koruzo, tobak, kakav, kavo, itd.;

1582
papež Gregorij XIII reformira koledar.

 

 


Reformacija na Slovenskem – pomembnejši dogodki:


1517
Lutrov nastop;


1521–1522
prvi odmevi reformacije na Slovenskem;


1523
začetek krožka okrog škofa Bonoma v Trstu, kjer se je Primož Trubar seznanil z reformatorskimi nazori;


1525
odmevi nemških radikalnih sekt ob nemški kmečki vojni;


1526–1540
meščanski reformatorski krožki v Beljaku, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Celovcu;


1541–1543
ureditev sistema izrednih davkov v zvezi z obrambo zoper Turke; deželni stanovi na čelu boja za reformatorska načela;


1547
prvi udarec po pristaših reformacije v Ljubljani (Primož Trubar se umakne na Nemško);


1550
Trubar izda prvi slovenski knjigi;


1555
augsburški verski mir; prehod protestantov na Slovenskem k boju za organizacijo protestantskih deželnih cerkva;


1562–1564
objava temeljnih besedil za protestantsko cerkveno organizacijo (cerkveni red);


1570–1582
delovanje Mandelčeve tiskarne Ljubljani;


1573
hrvaško–slovenski kmečki upor;


1577–1578
notranje-avstrijske dežele prevzamejo vzdrževanje Vojne Krajine;
 


Povzeto iz  naslednjih virov:  Sandi Sitar:  Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov, Ljubljana 1987; dr. Janko Prunk/Martin Ivanič: Osamosvojitev Slovenije s kratkim orisom slovenske zgodovine, Ljubljana 1996; Zgodovina Slovencev , Ljubljana, 1979