-->
O strani SLO ENG
Trubarjevo leto
O Trubarju
Trubarjev čas
Koledar dogodkov
Novice
Publikacija
Povezave
Zanimivosti
O strani

Spletne strani, ki so pred vami, so nastale v sodelovanju med Koordinacijskim odborom za državne proslave, Protokolom Republike Slovenije in Uradom Vlade za komuniciranje.

V letu 2008 praznujemo 500. obletnico rojstva Primoža Trubarja (1508–1586).  Na spletni strani je predstavljeno življenje in delo Trubarja, povzeti pa so tudi ključni mejniki Trubarjevega časa. V koledarju dogodkov so navedene prireditve, ki bodo v počastitev pomembne obletnice potekale v Sloveniji in v tujini in se bodo sproti dopolnjevale.

Vsebine za spletno mesto smo povzeli iz priložnostne knjižice, ki jo je obletnici izdal in založil Koordinacijski odbor za državne proslave in je objavljena tudi na teh straneh.
Uporabili pa smo še nekatere druge vire:
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1996
Sandi Sitar: Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov, Ljubljana 1987  
Mirko Rupel: Slovenski protestantski pisci, Ljubljana 1966

Strani so v slovenščini in angleščini.
Priložnostna knjižica, ki je dosegljiva v formatu pdf ponuja še nemški prevod.

Objavljene vsebine so zavarovane z določili slovenskega zakona o avtorstvu in se brez vnaprejšnjega dovoljenja ne smejo uporabljati, reproducirati, posredovati naprej, objavljati.

Fotografije

Za večino fotografskega gradiva se zahvaljujemo Narodnemu muzeju Slovenije. Fotografije pa so nam prijazno odstopili tudi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Narodna galerija in Semeniška knjižnica v Ljubljani.

Fotografije in drugo slikovno gradivo je zaščiteno in se ne sme uporabljati v druge namene brez dovoljenja lastnika oziroma posameznega navedenega avtorja.

Pri vsaki fotografiji je naveden vir oziroma ustanova, ki fotografijo hrani, in kjer je navedeno, tudi ime fotografa.

Logo

Avtorske pravice in pogoji uporabe logotipa
Opis  - glej poglavje Trubarjevo leto /Logo

Uporaba logotipa Trubarjevo leto 2008 je dovoljena izključno na podlagi predhodnega dovoljenja. Prošnjo lahko posredujete v elektronski obliki na naslov: proslave.protokol@gov.si
(telefon:  01/478 1422)


Dogodki

Podatke o prireditvah (v koledarju dogodkov), ki bodo v počastitev pomembne obletnice potekale v Sloveniji in tujini, bomo sproti aktualizirali in dopolnjevali.
Prosimo vas, da se za podrobnejše informacije o posameznih prireditvah, obrnete na organizatorje.

Oblikovanje

Oblikovanje spletnih strani: Janja Ošlaj


Izvedba

Tehnološko izvedbo zagotavlja Urad Vlade za komuniciranje v sodelovanju s podjetjem Agenda d.o.o. iz Maribora.

Glasba

Spletno mesto vključuje tudi glasbo 16. stoletja. Skladbo, ki jo lahko poslušate, nam je odstopil ansambel  Alta capella Carniola, ki poskuša obujati tradicijo poklicnih glasbenikov naših srednjeveških mest. Podatki kažejo, da so poklicne glasbenike na slovenskem v 16. stoletju finančno vzdrževali predvsem deželni stanovi, ki so bili v tem času pretežno protestantski.

Skladba Tourdion v izvedbi ansambla Alta capella Carniola je glasba za tipičen ples 16. stoletja. Avtor je neznan. 

Kratka predstavitev ansambla (pdf)